s. Maria Goretti Rogowska

Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
Dom pw. Boskiego Zbawiciela
Vicariato di Roma
Via della Conciliazione 51
00193 Roma, Italia 

goretti@terezjanki.org